ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  • ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูล
    เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ช่องทางเว็ปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก https://forms.office.com/r/Bc2PxZGkw6
    ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564
  • ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน จำนวน 5,000 บาท หมายเลขบัญชี 453-1-45251-5
    ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
  • ส่งหลักฐานกรชำระเงินทางกลุ่มไลน์ PN64
  • นัดหมายปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. แจ้งรายละเอียดทาง กลุ่มไลน์ PN64

\"\"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

แชร์ไปยัง FACEBOOK