ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564

  1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  2. แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เข้ากลุ่มไลน์ คลิก

กำหนดการ

  • 1 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.nurse.rmutt.ac.th
  • 3 กรกฎาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ 09.00 – 12.00 น. ด้วยช่องทางออนไลน์ แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านรูปแบบ VDO call (ไม่ต้องลงทะเบียนหรือเข้าระบบ)
  • 5 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
  • 5-7 กรกฎาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  • 8-9 กรกฎาคม 2564 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  • 12 กรกฎาคม 2564 เปิดภาคการศึกษาและปฐมนิเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK