ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 2. แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เข้ากลุ่มไลน์ คลิก
 3. โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=391 รับรองผลตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ยกเว้นคลีนิค)
 4. จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ พร้อมเขียนลำดับที่สอบสัมภาษณ์ ที่มุมบนขวาของเอกสาร ส่งภาพได้ที่ nursing@rmutt.ac.th ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2564

\"\"

กำหนดการ

 • 11 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.nurse.rmutt.ac.th
 • 12 มิถุนายน 2564 จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจร่างกายเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ได้ที่ nursing@rmutt.ac.th
 • 13 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ ด้วยช่องทางออนไลน์
 • แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านรูปแบบ VDO call)
 • 15 มิถุนายน 2564 ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านให้ทปอ. / ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
 • 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และแจ้งข้อมูลรับสิทธิ์กองทุน กรอ.
 • 5 กรกฏาคม 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK