ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์ในระบบTCAS Home Thai university Central Admission System (mytcas.com)
 2. แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
 3. โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=391 รับรองผลตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ยกเว้นคลีนิค)
 4. จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ พร้อมเขียนลำดับที่สอบสัมภาษณ์ ที่มุมบนขวาของเอกสาร ส่งเอกสารผ่านอีเมล์ได้ที่ nursing@rmutt.ac.th ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

\"\"

กำหนดการ

 • 26 มิ.ย. 64 ประกาศผลการคัดเลือก ที่เว็ป Home Thai university Central Admission System (mytcas.com)
 • 26-27 มิ.ย. 64 ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็ป Home Thai university Central Admission System (mytcas.com)
 • 26 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564 จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจร่างกายเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ได้ที่ nursing@rmutt.ac.th
 • 7 มิถุนายน 2564 สอบสัมภาษณ์ ด้วยช่องทางออนไลน์ (แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านรูปแบบ VDO call)
 • 10 มิถุนายน 2564 ประกาศผลสอบสัมภาณ์ ผ่านwww.nurse.rmutt.ac.th
 • 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และแจ้งข้อมูลรับสิทธิ์กองทุน กรอ.
 • 5 กรกฏาคม 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK