ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 TCAS2 (โควตา)

อัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบการสัมภาษณ์

 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 2. แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์
 3. กรณีที่อัพโหลดผลการเรียนเข้าระบบรับสมัครยังไม่เรียบร้อย ให้อัพโหลดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 https://apply.rmutt.ac.th/login.php
 4. โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=391 รับรองผลตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ยกเว้นคลีนิค)
 5. จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ พร้อมเขียนลำดับที่สอบสัมภาษณ์ ที่มุมบนขวาของเอกสาร ส่งภาพได้ที่ nursing@rmutt.ac.th ก่อนวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

\"\"

กำหนดการ

 • 3 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.nurse.rmutt.ac.th เวลา 18.30 น.
 • 3-6 พฤษภาคม 2564 จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจร่างกายเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ได้ที่ nursing@rmutt.ac.th
 • 6 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ ด้วยช่องทางออนไลน์ (
 • แสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ ตามท้ายประกาศเพื่อเตรียมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านรูปแบบ VDO call)
 • 8 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบสัมภาณ์ ผ่านwww.nurse.rmutt.ac.th
 • 10 พฤษภาคม 2564 ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาในระบบ TCAS
 • 15-30 พฤษภาคม 2564 บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา และแจ้งข้อมูลรับสิทธิ์กองทุน กรอ.
 • 5 กรกฏาคม 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ปีการศึกษา 2564 TCAS2 (โควตา)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

\"\"

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 TCAS2 (โควตา) เพิ่มเติม
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK