ประกาศเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาจริยกรรมการบริการสำหรับผู้ช่วยพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19

ประกาศเลื่อนการจัดโครงการพัฒนาจริยกรรมการบริการสำหรับผู้ช่วยพยาบาลเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 หากสามารถจัดโครงการได้ คณะพยาบาลศาสตร์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

\"\"

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK