รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัย คลินิกเวชกรรมราชมงคลธัญบุรี

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ด้วยคลินิกเวชกรรมราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างสัญญาจ้าง เพื่อปฎิบัติงานด้านสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 – กันยายน 2564 ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
   • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
   • มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 อัตรา
   • ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 025493119

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK