ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รายงานตัวทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

\"\"

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK