ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ( ทุนให้เปล่า ) คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปี2563

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ( ทุนให้เปล่า ) คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปี2563

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
  • ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในการศึกษา

สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ >>

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 เมษายน 2564

Facebook