ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รายงานตัวและปฏิบัติราชการในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK