ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมชุดระบบเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมล้านทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมชุดระบบเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมล้านทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

\"\"