ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างงานติดตั้งหลังคากันแดด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างงานติดตั้งหลังคากันแดด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

\"\"