ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดและพื้นอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดและพื้นอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

\"\"