ชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศสุนทรพจน์ \”พ่อของฉันดีที่สุด\”

นางสาวประภาภรณ์ เทพเนาว์ ได้รับชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศสุนทรพจน์ \”พ่อของฉันดีที่สุด\” ในงานวันพ่อ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 4 ธันวาคม 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK