ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

  • ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกรายงานตัว แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังคำชี้แจง จัดส่งผลการตรวจสุขภาพ และผลการตรวจสารเสพติด ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๓๙ หมู่ที่ ๑ ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK