ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

\"\"