ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างเหมารถตู้ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างเหมารถตู้ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเจาะจง

\"\"