ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบขนาด 90x45x185 ซม. จำนวน 12 ตู้ รายการโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบขนาด 90x45x185 ซม. จำนวน 12 ตู้ รายการโดยวิธีเจาะจง

\"\"