บันทึกประวัติ ยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

 

บันทึกประวัติ ยืนยันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

  • ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติเพื่อเป็นนักศึกษา ลงในฟอร์มด้านล่างนี้ ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2563
  • หลังจากกรอกข้อมูลในฟอร์มเรียบร้อย ให้ผู้สอบผ่านเข้ารับการปฐมนิเทศ รับฟังคำชี้แจง จัดส่งผลการตรวจสุขภาพ และผลการตรวจสารเสพติด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

แชร์ไปยัง FACEBOOK