ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างตัดเสื้อสูท จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างตัดเสื้อสูท จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเจาะจง