ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

\"\"