ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

\"\"