โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์, อ.รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, อ.ยุภา โพผา และ อ.ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ \”การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรคต่างๆ และสาธิต, ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ\” ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

แชร์ไปยัง FACEBOOK