โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล ,อ.ยุภา โพผา และอ.ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล ให้บริการวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ สถานการณ์โรคมะเร็งเต้านม การสาธิตและการฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมีอสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงบาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน เข้าร่วมรับฟัง ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

แชร์ไปยัง FACEBOOK