ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส อาจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร นักวิจัยหน้าใหม่ ปีการศึกษา 2563

\"\"
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส อาจารย์อนุสรณ์ แน่นอุดร นักวิจัยหน้าใหม่ ปีการศึกษา 2563