โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่หนึ่ง ทำบุญตักบาตร)

รองศาสตราจารย์พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร และตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกัน ทำบุญตักบาตร ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK