โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่สอง พิธีไหว้ครู)

ตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ไหว้ครู โดยมี รองศาสตราจารย์พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร  คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK