โครงการการประเมินผลการเรียนการสอนและการออกข้อสอบเพื่อการจัดการเรียนการสอน

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เป็นประธานเปิด โครงการการประเมินผลการเรียนการสอนและการออกข้อสอบเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ ให้ความรู้แก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
แชร์ไปยัง FACEBOOK