ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฎิบัติ (สัมภาษณ์) เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฎิบัติ (สัมภาษณ์) เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส โควิด-19 อ้างอิง (ประกาศ เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน) ขอให้ ผู้ทำการสอบทุกท่านดำเนินการดังนี้ 

 • หลักฐานการแสดงตนเอง (บัตรประชาชน/บัตรที่มีรูป โดยราชการออกให้)
 • สวมใส่หน้ากากอนามัย
 • เว้นระยะห่างระหว่างการลงทะเบียน

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป NRCP-AD-00-08
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการและการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 1 เว็บไซต์  https://nurse.rmutt.ac.th/  : 13 กรกฎาคม 2563
 • ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฎิบัติเว็บไซต์  https://nurse.rmutt.ac.th/  :

  19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 • รับรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ : รอกำหนด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 025493119

รายชื่อตามประกาศนี้เรียงลำดับจากการสุ่ม

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK