ให้ความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุ

ทีมงานบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พร้อมตัวแทนนักศึกษา ให้บริการวิชาการ โดยการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสำหรับสามเณรด้วยสุขบัญญัติ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK