ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

อัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบการสัมภาษณ์

 1. อัพโหลดผลการเรียนเข้าระบบรับสมัคร วันที่ 22 มิถุนายน 2563 https://apply.rmutt.ac.th/login.php
 2. โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=365 รับรองผลตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (ยกเว้นคลีนิค)
 3. จัดส่งแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (ข้อ 2.) เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ พร้อมเขียนลำดับที่สอบสัมภาษณ์ ที่มุมบนขวาของเอกสาร ส่งภาพได้ที่ nursing@rmutt.ac.th ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
 4. TCAS5 พิจารณาจาก
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  • ผลการสอบสัมภาษณ์
  • ผลการตรวจร่างกาย
 5. จำนวนรับ 18 ที่นั่ง
 • 19 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่าน www.nurse.rmutt.ac.th
 • 22 มิถุนายน 2563 จัดส่งแบบฟอร์มเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ ได้ที่ nursing@rmutt.ac.th
 • 23 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ ด้วยช่องทางออนไลน์ (ทางคณะจะดำเนินการติดต่อผู้สมัคร ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกในระบบรับสมัคร เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านรูปแบบ VDO call)
 • 25 มิถุนายน 2563 ประกาศผลสอบสัมภาณ์ ผ่านwww.nurse.rmutt.ac.th
 • 25-30 มิถุนายน 2563 บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา
 • 13 กรกฏาคม 2563 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

\"\"

สำหรับผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สัมภาษณ์ คลิกเข้ากลุ่มไลน์เพื่อยืนยันสิทธิ์\"\"โหลดแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=365

แชร์ไปยัง FACEBOOK