ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

ผู้ผ่านการแข่งขัน รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

แชร์ไปยัง FACEBOOK