เชิญนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

เชิญนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เข้าร่วมการประชุม Microsoft Teams คลิก

แชร์ไปยัง FACEBOOK