ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส โควิด-19 อ้างอิง (ประกาศ เลื่อนการจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน) ขอให้ ผู้ทำการสอบทุกท่านดำเนินการดังนี้

 • เตรียมอุปกรณ์การสอบของตนเอง
  • ปากกา
  • ดินสอที่มีความเข้ม 2B หรือมากกว่า
  • ยางลบ
 • หลักฐานการแสดงตนเอง (บัตรประชาชน/บัตรที่มีรูป โดยราชการออกให้)
 • สวมใส่หน้ากากอนามัย
 • เว้นระยะห่างระหว่างการลงทะเบียน

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป NRCP-AD-00-07
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการและการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทางเว็ปไซต์
 • ประเมินการคัดเลือกครั้งที่ 1 (ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 • ในวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

  • 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียน

  • 13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 1 เว็บไซต์  https://nurse.rmutt.ac.th/  : 8 มิถุนายน 2563
 • รับรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ : รอกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 025493119

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK