ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 TCAS3 (รับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 TCAS3 (รับตรง)

-สอบสัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยช่องทางออนไลน์
(ทางคณะจะดำเนินการติดต่อไปทางหมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านVDO Call)

ลงทะเบียนเพื่อเตรียมรับการสัมภาษณ์ คลิก https://forms.gle/RkUjHeeQSHqU9rQf8

โหลดโปรแกรมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ (microsoft teams)
Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=th
App Store: https://apps.apple.com/th/app/microsoft-teams/id1113153706?l=th

  • 17 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ได้ที่ MyTcas.com  (ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ ถือว่าไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอใช้สิทธิ์ภายหลังไม่ได้)
  • 17 – 31 พฤษภาคม 2563 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า  http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ขึ้นทะเบียนประวัติ/อัพโหลดเอกสาร  รบ./เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=7648
  • 13 มิถุนายน 2563 ทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์
  • เปิดภาคเรียน 13 กรกฏาคม 2563

*หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยงใด ทางคณะจะเร่งดำเนินการแจ้งนักศึกษาล่วงหน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 TCAS3 (รับตรง)\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK