ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรัตน์ มากเทพพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ
อ.วรรัตน์ มากเทพพงษ์ 
ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK