ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พิไลลักษณ์ โรจน์ประเสริฐ ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณ

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “โปรแกรมการให้ความรู้แก่ครอบครัวและเด็กวัยเรียนเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบสอง\” ผ่านการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ

ชื่อเจ้าของผลงาน: ผศ.พิไลลักษณ์ โรจน์ประเสริฐ

ประจำปีงบประมาณ : 2563

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK