ตรวจสอบแบบคำยืนยันขอกู้ยืมและเอกสารแนบ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าในมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ตรวจสอบแบบคำยืนยันขอกู้ยืมและเอกสารแนบ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าในมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1

ให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบสถานะเอกสารของตัวเอง
1. ถ้ามีเครื่องหมาย √ ในช่องเอกสารครบ ให้รอดูประกาศรายชื่อในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทาง www.sd.rmutt.ac.th
2. ถ้ามีเครื่องหมาย √ ในช่องเอกสารไม่ครบ ให้ดูว่าต้องทำอะไรเพิ่มในช่อง (รายละเอียดที่ต้องแก้ไข)
และให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้ไขทั้งหมด (เขียนลำดับที่ด้านบนเอกสารด้วย)
มาทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชนได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เมษายน 2563
ที่อยู่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (งานกองทุนกู้ยืม อาคาร สวท.)
3. นักศึกษาที่ส่งเอกสารมาแล้ว แต่ยังไม่มีข้อมูลการตรวจสอบเอกสาร ให้ดูประกาศอีกครั้งวันที่ 17 เมษายน 2563 ทาง www.sd.rmutt.ac.th
4. นักศึกษาที่ยังทำกิจกรรมจิตอาสาไม่ครบ 18 ชม. ในภาคเรียนนี้ ในภาคเรียนที่ 2/2563 ต้องทำให้ครบ
(เช่น ภาคเรียนที่ 1/2563 มีชม. จิตอาสาอยู่ 8 ชม. ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2 นศ.จะต้องมีชม.จิตอาสามาส่ง 28 ชม.)
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบ กยศ ตรวจสอบ กรอ

Facebook