ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป NRCP-AD-00-07
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป NRCP-AD-00-08
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการและการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
\"\"

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 025493119

แชร์ไปยัง FACEBOOK