ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐

ดร.วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยมี ดร.มาลี เกื้อนพกุล นำทีมบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม

แชร์ไปยัง FACEBOOK