ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา

ตำแหน่ง

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป NRCP-AD-00-07
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีหรือการเงิน
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินหรือบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป NRCP-AD-00-08
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก

การรับสมัครคัดเลือก

 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ งานบุคลากร ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-15.30 เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ 025493119
 • ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์

กำหนดการและการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 12 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซต์  https://nurse.rmutt.ac.th/  
 • ประเมินการคัดเลือกครั้งที่ 1 (ข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) 17 มีนาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซต์  https://nurse.rmutt.ac.th/  
 • ประเมินการคัดเลือกครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 24 มีนาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซต์  https://nurse.rmutt.ac.th/  
 • รับรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 1 เมษายน 2563

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK