ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานตัว 2 มีนาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่กองบริหารงานบุคคล ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เบอร์โทรศัพท์ 02-5494925)
ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เพื่อให้ไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานที่ได้รับบรรจุ

\"\" \"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK