การประชุมวิชาการเรื่องการแลกเปลียนเรียนรู้การระบาดวิทยา corona

นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมบรรยาย การประชุมวิชาการเรื่องการแลกเปลียนเรียนรู้การระบาดวิทยา corona แก่ผู้บริหาร และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK