โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชม คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ยุภา โพผา และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จ.สงขลา ในการเข้าเยี่ยมชม คณะพยาบาลศาสตร์

แชร์ไปยัง FACEBOOK