ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่อง \”นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล\”

ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7
เรื่อง \”นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล\”

เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

แชร์ไปยัง FACEBOOK