ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับทุนการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562

  • สัมภาษณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

\"\"

Facebook