ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานตัว 10 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่กองบริหารงานบุคคล ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เบอร์โทรศัพท์ 02-5494925)
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานที่ได้รับบรรจุ

 

\"\"\"\"

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK