ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานตัว 4 ธันวาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เบอร์โทรศัพท์ 02-5493123)
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. เพื่อให้ไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานที่ได้รับบรรจุ

\"\"

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK