อบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลพยาบาลและการให้บริการของห้องสมุด ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

การอบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลพยาบาลและการให้บริการของห้องสมุด ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ E-libray ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

แชร์ไปยัง FACEBOOK