พิธีมอบดวงประทีปทางการพยาบาลไทย

พิธีมอบดวงประทีปทางการพยาบาลไทย
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 1

แชร์ไปยัง FACEBOOK